Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῶν μεγίστων ποιμέν(ων) 12/14 [19342] ἐνιστορήσας τούς σοφοὺς διδασκάλους f. 1v FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 11, Cod. 3
Τὰ δ’ ἄλλα πάντα τῶν μεγίστων ποιμέν(ων): 13/13 [25146] Ἐνιστορήσας τοὺς σοφοὺς διδασκάλους f. 234v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Urb. gr. 117