Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
ὡς ἄνδρα θεῖον· ὡς διδάσκαλον μέγαν· 3/14 [19342] ἐνιστορήσας τούς σοφοὺς διδασκάλους f. 1v FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 11, Cod. 3
Ὡς ἄνδρα θεῖον ὡς διδάσκαλον μέγαν: 4/13 [25146] Ἐνιστορήσας τοὺς σοφοὺς διδασκάλους f. 234v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Urb. gr. 117