Verse variants (6)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
Τεύξαντα τήνδε | ταῖς λιτ(αῖς) σου φω|τήσας | 11/12 [32964] Πέτρ(ου) μαθητ(ὴς) τ(ῆς) πέτρ(ας) χ(ριστο)ῦ πέλ(ων) f. 124v ATHOS - Mone Hagiou Panteleemonos 217
τεύξαντα τήνδε· ταῖς λιταῖς σου φωτίσας 11/12 [17380] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας Χριστοῦ πέλων f. 43r-43v OXFORD - Christ Church College 29
τεύξαν|τα τήνδε ταῖς λιταῖς σου φωτίσας ·:· | 11/12 [26347] Πέτρου μαθητῆς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 85r PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 82
Τεύξαντα τήνδε ταῖς λιταῖς σου φωτίσ(ας)· 10/11 [23750] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 315v PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 194A
τεύξαντα τήνδε ταῖς λιταῖς σου φωτίσας: 11/12 [17173] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 66r SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 172
τεύξαντα τηνδε ταῖς λιταῖς σου φωτισας: 11/12 [21385] πετρου μαθητης τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πελω(ν) f. 164v SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 213