Verse variants (7)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
Ὅλην μ(ὲν) ὡς φῶς λα|μπρύνων οἰκουμέν(ην) | 4/12 [32964] Πέτρ(ου) μαθητ(ὴς) τ(ῆς) πέτρ(ας) χ(ριστο)ῦ πέλ(ων) f. 124v ATHOS - Mone Hagiou Panteleemonos 217
ὅ ὅλην μὲν ὡς φῶς λαμπρύνων οἰκουμένην 5/12 [17380] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας Χριστοῦ πέλων f. 43r-43v OXFORD - Christ Church College 29
ὅλην μὲν ὡς | φῶς λαμπρύνον οἰκουμένην ·:· 5/12 [26347] Πέτρου μαθητῆς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 85r PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 82
Ὅλην μ(ὲν) ὡς φῶς λαμπρύνων οἰκουμέν(ην)· 4/11 [23750] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 315v PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 194A
Ὅλην μὲν ὡς φῶς λαμπρύνων οἰκουμένην: 5/11 [24700] Πέτρου μαθητ(ὴς) τῆς χριστοῦ πέτρας πέλων f. 83v PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 379
ὅλην μὲν ὡς φῶς λαμπρύνων οἰκουμένην: 5/12 [17173] Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πέλων f. 66r SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 172
ὅλην μεν ὡς φῶς λαμπρυνων οἰκουμέν(ην): 5/12 [21385] πετρου μαθητης τῆς πέτρας χ(ριστο)ῦ πελω(ν) f. 164v SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 213