Person
Gabriel (14th c.)

Name Gabriel
(Self) designation μονότροπος
Date 14th c.
Office monotropos
Identification
Manuscript(s)
As Related:
NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. II F 9 [1325]
As Scribe:
Occurrence(s)
As Scribe:
As Subject:
Bibliography J. Boeten, S. De Groot 2022, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30, 11-34: 30-32
Last modified: 2022-06-17.