Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Υ.III.17

Content Scientia   > Medica  
Date 1426-1475
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1965, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 179-420 (vol. 2), Madrid: 167-169
Identification Diktyon (Pinakes), 15500
Occurrences f. 25r [26382] Πολλῶν τὸ λουτρὸν αἴτιον δωρήματων [1426-1475]
Acknowledgements
Creator(s)
Contributor(s)
Last modified: 2018-01-30.