Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Χ. IV. 11

Content Theologica   > Miscellanea  
Date 14th c.
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1965, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 179-420 (vol. 2), Madrid: 341-343
Identification Diktyon (Pinakes), 15022
Occurrences f. 65v [26377] Παντοκράτορ κύριε παμμέδων Λόγε [14th c.]
Acknowledgements
Creator(s)
Contributor(s)
Last modified: 2019-05-18.