Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Χ.IV.19

Content Grammatica  
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1965, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 179-420 (vol. 2), Madrid: 351-353
Identification Diktyon (Pinakes), 15030
Comment Content: Grammatica, Batrachomyomachia.
Occurrences f. 92r [23424] Μερόπεσσιν ἔθηκας (...) [1427]
Acknowledgements
Creator(s)
Contributor(s)
Last modified: 2019-06-26.