Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Ψ.III.5

Content Theologica   > Miscellanea  
Date 13th c.
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1967, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 421-649 (vol. 3), Madrid: 59-60
Identification Diktyon (Pinakes), 15231
Comment Content: Basil of Ceasarea and Gregory of Nyssa
Occurrences f. 5r [23310] παντός καλοῦ πρύτανις ὢν Θεοῦ λόγε [13th c.]
Acknowledgements
Creator(s)
Contributor(s)
Last modified: 2019-05-16.