Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Ψ.IV.15

Content
Date 15th c.
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1967, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 421-649 (vol. 3), Madrid: 100-101
Identification Diktyon (Pinakes), 15260
Occurrences f. 116r [23226] NA [15th c.]
Acknowledgements
Creator(s)
Last modified: 2020-08-25.