Manuscript
VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1790

Content Hagiographica   > Menologium  
Date 11th c.
Bibliography P. Canart, 1970, Codices Vaticani Graeci. Codices 1745-1962. Codicum enarrationes (vol. 7.1), Vatican City: 140-141
Identification Diktyon (Pinakes), 68419
Occurrences f. 170v [17097] ὠσπερ ξἐνῆ χαῖροῦσὴν εῖδὴν π(ατ)ρίδα [13th c.]
Acknowledgements
Contributor(s)
Last modified: 2019-05-17.