Book
Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καὶ ἀρχείων

Person(s)
Author
Morfotiko Idryma Ethnikis Trapezis, Istoriko kai Palaiografiko Archeio
Year 1978
City Athens
Publisher MIET
Volume 1
Other volumes See Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καὶ ἀρχείων
Manuscript(s) [13687] ALMYROS - Archaiologiko Mouseio 3 (olim Filarchaios Hetaireia Orthruos Γ') (bibliography)
Last modified: 2020-09-03.